Hạc đồng

Đôi hạc thờ bằng đồng cỡ lớn

Đôi hạc thờ bằng đồng cỡ lớn

Đôi hạc ngậm ngọc minh châu cỡ lớn, hạc đồng Đại Bái dành cho các công trình nhà thờ, đỉnh đền...

Hotline: 0974.117.169
Chat Facebook
Gọi điện ngay